Jean Tinguely Hayatı ve Eserleri

Jean Tinguely Hayatı ve Eserleri

1925’te İsviçre’nin Fribourg şehrinde doğdu ancak ailesi kısa bir süre sonra Basel’e taşındı. Ailesinin tek çocuğu olan Tinguely, yalnızlık içinde pastoral çevresini keşfetti. 1940 yılında on beş yaşındayken vitrinini çırak olarak tasarlamaya başladı. Ertesi yıl, 1945’e kadar kaldığı Kunstgewerbeschule’de (El Sanatları Okulu) çalışmalarına başladı. Tinguely başlangıçta Kurt Schwitters ve Marcel Duchamp gibi sanatçılar tarafından etkilendi. […]

Jean Tinguely Hayatı ve Eserleri1925’te İsviçre’nin Fribourg şehrinde doğdu ancak ailesi kısa bir süre sonra Basel’e taşındı. Ailesinin tek çocuğu olan Tinguely, yalnızlık içinde pastoral çevresini keşfetti. 1940 yılında on beş yaşındayken vitrinini çırak olarak tasarlamaya başladı. Ertesi yıl, 1945’e kadar kaldığı Kunstgewerbeschule’de (El Sanatları Okulu) çalışmalarına başladı.

Tinguely başlangıçta Kurt Schwitters ve Marcel Duchamp gibi sanatçılar tarafından etkilendi. Özellikle de, Dada hareketinden. Sanat dünyasında ve toplumda uzun zamandır varolan toplumsal yapılara ve formalitelere karşı isyan etme eğiliminden etkilendi. Tingday, Dada eserlerinde belirtilen tipte birleştirilmiş buluntu objeleriyle, yeni kişiselleştirilmiş estetiği yaratarak, Paul Klee gibi sanatçıların Bauhaus Tasarım Okulu’nda geliştirdiği yeni vurguyu oluşturdu.

Jean Tinguely Hayatı ve Eserleri1951 yılında, İsviçreli ressam ve heykeltıraş Eva Aeppli ile evlenerek kariyerini ilerletme niyetinde olan Tinguely, Paris’e taşındı. İlk kişisel sergisini 1954’te Galerie Arnaux’da gerçekleştirerek büyük başarılar elde etti. Bu süre zarfında, son teknoloji grupları etrafında düzenlenen bir dizi sergiye katıldı. Bundan kısa bir süre sonra da Almanya‘da Otto Piene tarafından kurulan ZERO olarak bilinen bir grupla çalışmaya başladı. Minimalizm düşüncesini estetik olarak tercih etti. ZERO sanatçıları kendilerini İkinci Dünya Savaşı olaylarından uzak tutmaya ve modern toplum üzerine kurulu sanatlarıyla ilgili bir bağlam bulmaya çalıştılar. Pierre Restany ve Yves Klein’ın oluşturduğu bir grup olan Nouveaux Realisme, Christo, Raymond Haines, Martial Raysse ve Niki de Saint Phalle gibi diğer modern sanatçıların eserlerini içeriyordu.

Jean Tinguely Hayatı ve EserleriTinguely, kendi kendine çalışarak, kendi yıkıcı unsurlarını çalışmalarına dahil etmeye başladı ve bunu bir tür performans sanatı haline getirdi. Bunun bir örneği, 1959 yılında Paris Bienali’nde ortaya çıkan soyut resimlerden oluşan bir makineydi. Özerk işlevselliklerine dayanarak, bu makineler “Metamatik” olarak biliniyordu. Tinguely’nin hedefi, sanayileşmiş toplumda yaratıcılığın ve insanın ifadesiyle ilgili gerginliği yansıtmaktı. Eleştirmenler ve çağdaş soyut dışavurumcuları bu eserleri sardunmatik olarak değerlendirdi.

Motorlu yarışlara olan tutkusundan etkilenen Tinguely, çalışmalarına yüksek risk ve öngörülemezlik fikrini dahil etmeye başladı. 1960’da Modern Sanat Müzesi’nde prömiyer olan New York’a ev sahipliği, bu ilginin en önemli örneğidir. Bu, Dünyanın Sonu (1962) ve La Vittoria için Eğitim gibi diğer kendi kendini imha eden çalışmaların sahnesini oluşturdu.(1970). Rastlantısal olarak bulunan objelerden, garip biçimde yapılandırılmış mekanizmalardan ve kakofon ses efektlerinden oluşmuş olsalar da, eserlerini bir mizah ve ironi duygusu sergiledi. Sanatçı, her bir parçayı yaşayan, nefes alan bir varlık olarak gördü – kendi anlaşmasını konuşan ve hareket ettiren. Tinguely, izleyicilerin, kitlesel üretime ve toplumun daha büyük sanayileşmesine dair karanlık yorumlarını maskelemek için kullandığı açık mizah ve oynak öğeler tarafından eğlendirilebileceğini bilmekten gurur duydu.

Jean Tinguely Hayatı ve EserleriTinguely, isyankar ruhuna uygun olarak, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen en büyük yıllık “Fasnacht” karnavalı için resmi olmayan yaratıcı komite olarak görev yapan sanatçılardan oluşan bir kolektif Kuttlebutzer’e katıldı. Bu karşıtlık karşıtı olarak bilinen sanatçı komitesi, festivallerin yaratıcı yönünü sağlamlaştırmak için kendi üzerlerine düşeni aldı. Tinguely’nin katılımı, ilk olarak 1974’te neredeyse yirmi yıl sürdü.

Kişiliğinin zekâsı ve cazibesi onun yapıtında tezahür etti. Onun cömert komisyonlara ve patronaj fırsatlarına yol açan hane halkı ve sosyalitlerle önemli ilişkiler kurmasına yardımcı oldu. Bunun kalıcı bir örneği, Kuzey Carolina’nın Charlotte kentindeki Bechtler Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen geniş bir sanat koleksiyonuyla zengin bir İsviçreli aile olan Bechtler ailesi ile olan dostluğuydu. Daha sonra eserlerinde ortaya çıkarılan eşyaların birçoğu, bir dizi geyik boynuzu da dahil olmak üzere, orijinal olarak Bechtler evinde sergilendi.

Jean Tinguely Hayatı ve EserleriTinguely sanat çevresinden olan Niki de Saint Phalle ile tanıştı. O sırada ikisi de farklı insanlarla evlenmişti. Kendileriyle ilgili sosyal arka planda farklılıklar arasındaki önemli fark boşluğuna rağmen, işçi sınıfı bir arka plandan ve Fransız aristokrat bir aileden geliyordu. Arkadaşlıkları gelişti ve evliliğe yol açtı. Çağın diğer sanatçı çiftleriyle karşılaştırılabilir, her birinin, işbirliği yaptıkları vesilelerle ortaya çıkan güçlü bir bireysellik hissi vardı. Bu gibi bir zamanda sanatçı çiftlerin çoğu arasında erkek egemen işbirlikleri oldukça farklıydı. Diego Rivera ve Frida Kahlo, Christo ve Jeanne-Claude, Jackson Pollock ve Lee Krasner. Modern sanatın “Bonnie ve Clyde”i olarak bilinir. Sanat yaratma konusundaki ortak çıkarlarına dayanan ilişkilerinin temeli, yıllar boyunca birlikte birçok işbirlikçi esere ilham kaynağı oldu. Çift, Paris’teki Stravinsky Çeşmesi ve Le Paradis Fantastique gibi anıtsal heykel enstalasyonları üzerinde çalıştı. Stockholm’de, işbirliği yapmadıkları zaman, iki sanatçı kendi eserlerinin üretimi ve kurulumu ile birbirlerine yardımcı oldular.

Jean Tinguely Hayatı ve EserleriTinguely, İsviçre’ye geri döndü, Saint Phalle ise Fransa‘da kaldı. Ortak bir proje üzerinde çalışırken Fransa’daki evinde bir araya gelirlerdi. Bu dönemde, 1991’de ölümüne kadar, yıkıcı eserler ve büyük kamu projeleri üretmeye devam etti. Tinguely, Milano Katedrali’nin dışında devasa bir fallus inşa etti. O ve karısı kendi kariyerleri boyunca birbirlerini desteklediler.

Jean Tinguely’nin çalışması, 1960’larda ortaya çıkan Yeni Gerçekçiliğin hareketinin bir parçasıydı. Yeni dünya düzeninin alternatif bir ifadesini arıyordu. Hayatı bitlerden parçalara ayırmaya ve sanatı yeni bir önemle aşılamak için yeni şekillerde birleştirmeye yöneldi. Figüratif sanat ve soyutlamanın karşıtlığı içinde durdu ve Fluxus hareketini yeni, yenilikçi ve sürekli olarak enerjili yollarla bir dizi medyayı sentezlemek için kaydetti.

Tinguely, 1991 yılında Bern İsviçre’de hayatını kaybetti.

En önemli eserleri:

Jean Tinguely Hayatı ve EserleriTripodlu Metamekanik Heykel, Matematik, New York’a Homage, Santana Baskule, Stravinsky Çeşmesi, Cascade, Le Cyclop, Buzdolabı Duchamp, Suzuki Hiroşima, Radyo Heykelleri, Mautz, Madam Lacasse’nin Ayakkabısı, Baluba, Santana, Belki…

Kaynak: tekmakale.com

Bir cevap yazın